TJÄNSTER

FÖRSTUDIE
INSTALLATION

Många gånger vill man som beställare, ägare, förvaltare eller användare i förväg veta vilka förutsättningar och lösnings alternativ som finns för att bygga inomhustäckning.
Vi på 3iCOM  utför både förstudier och kontrollmätningar som genererar en överskådlig rapport.
En förstudie ger en bra helhetsbild inför beslutet om att investera i ett system för inomhustäckning.
Är du Fastighetsägare eller förvaltare som snabbt behöver lösa behovet eller höja värdet på lokalerna för hyresgäster och brukare så har vi lösningarna.

Många tror att installationen är enkel och oviktig  vi på 3iCOM tror precis tvärtom. Det är installationen med alla dess parametrar som slutligen avgör om lösningen är bra eller dålig.
Kabel och antenner skall installeras och monteras rätt för många års drift. För att få ut optimal inomhustäckning av systemet ska det driftsättas enligt de parametrar som systemdesign och krav säger.
Efter avslutad installation sker en kontroll och inmätning av anläggningen för att verifiera funktion och kvalitet på utfört arbete.
Slutligen ska allt dokumenteras så underhåll, uppdateringar och kompletteringar lätt kan genomföras.

UNDERHÅLL & SERVICE

Oftast fungerar allt som det ska , men  ibland så måste lösningen för inomhustäckningen uppdateras eller justeras efter nya förutsättningar – t.ex. om operatören ändrar sin frekvensplanering eller riktar om en Macrocell.
Ibland kan det också vara ett misstag som orsakar störningar t.ex. om man av misstag rivit en kabel eller antenn vid ombyggnad.
Oavsett om ni har ett behov av årlig kontroll, akuta ärenden så kan vi på 3iCOM anpassa ett supportkoncept som passar just Ert behov.

 

För support eller felanmälan kontakta oss på:
Tel: +46 7310 29 79
E-mail: niklas.bigl@3icom.se